Publications

2020
בילו פרופ' יורם. With Us More Than Eever: Making the Absent Rebbe Present in Messianic Chabad. Stanford University Press; 2020. Publisher's VersionAbstract
הרב מנחם מנדל שניאורסון היה המנהיג הכריזמטי של התנועה החסידית חב"ד והמשיח המיועד לה. ובכל זאת, כאשר נפטר בשנת 1994, הלהט המשיחי שהוא השרה לא שכך. היום, קבוצת חסידים קיצוניים, הקרואים "משיחיסטים", משתמשת באמצעים מסורתיים וטכנולוגיות דיגיטליות על מנת לשמר את הרבי בצורה מוחשית. הם מנהלים איתו דיאלוג מתמשך, משתתפים בטקסים ספציפיים ומפתחים תרבות חזותית הולכת ומתרחבת של דיוקנאות וסרטונים. בספרו, פרופ' בילו חוקר את קבוצת המשיחיסטי ובוחן כיצד הפרקטיקה הדתית יכולה לקיים את האמונה כי דמות משיחית היא קיימת ונגישה גם אחרי מותה.
Image icon stanford_book_cover.jpg
2017
Ben-Yehuda N, Oliver-Lumerman A. Fraud and Misconduct in Research: Detection, Investigation, and Organizational Response.; 2017. Publisher's VersionAbstract

 

Description

In Fraud and Misconduct in Research, Nachman Ben-Yehuda and Amalya Oliver-Lumerman introduce the main characteristics of research misconduct, portray how the characteristics are distributed, and identify the elements of the organizational context and the practice of scientific research which enable or deter misconduct. Of the nearly 750 known cases between 1880 and 2010 which the authors examine, the overwhelming majority took place in funded research projects and involved falsification and fabrication, followed by misrepresentation and plagiarism. The incidents were often reported by the perpetrator’s colleagues or collaborators. If the accusations were confirmed, the organization usually punished the offender with temporary exclusion from academic activities and institutions launched organizational reforms, including new rules, the establishment of offices to deal with misconduct, and the creation of re-training and education programs for academic staff. Ben-Yehuda and Oliver-Lumerman suggest ways in which efforts to expose and prevent misconduct can further change the work of scientists, universities, and scientific research.
 
“This is a timely book on an important topic for the international scientific community. It applies well-established criminological thinking to the growing challenge of fraud and fabrication in the conduct of research, enhancing our understanding of its causes, and the likely effectiveness of current policy responses.”
—Robert Dingwall, Nottingham Trent University

Fraud and Misconduct in Research clearly reflects an astute knowledge and assessment of the existing literature on the topic of interest and makes a significant new contribution by enlarging our perspectives to include the organizational field within which acts of fraud and detection in research have taken place and how they are dealt with.”
—Harold T. Shapiro, Princeton University
 

Nachman Ben-Yehuda is Professor in the Department of Sociology and Anthropology at the Hebrew University in Jerusalem. He won a 2017 Law and Society Association International Award for significant contributions to the advancement of knowledge in the field of law and society.
 
Amalya Oliver-Lumerman is Professor in the Department of Sociology and Anthropology at The Hebrew University of Jerusalem.

 

2016
גזית זהר. עושים את המוות. ארגונים חברתיים המקדמים תפיסות והסדרים חלופיים בנושא מוות בישראל.; 2016.תקציר

Gazit

מהו מוות? 
וכיצד ארגונים ״עושים את המוות״?
בספרו החדש ד״ר זהר גזית, מבוגרי המחלקה המלמד קורסים בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה ובשיטות מחקר איכותניות, טוען כי המוות אינו רק מאורע ביולוגי נתון, אלא גם זירה של מלחמת תרבות על המשמעויות הנקשרות בו ועל האופן שבו יש לארגן אותו.

אל מול המערכת ההגמונית שמפקחת על היבטים הקשורים במוות ומשמרת את הסטטוס-קוו, ספר מרתק זה מפנה זרקור אל ניסיונות לקדם תפיסות והסדרים חדשניים בחברה הישראלית בת-זמננו. במוקד הדיון עומדים שלושה ארגונים חברתיים: "בשביל החיים" הפועל לשינוי ההדרה החברתית של משפחות שבהן אירעה התאבדות, לצד העלאת העיסוק באובדנות על סדר היום הציבורי; "ליל"ך" אשר תומך באי הארכת חייהם של חולים סופניים שזהו רצונם, ומאתגר את סמכותם הבלעדית של גורמי הרפואה לנהל את קץ החיים; ו"מנוחה נכונה" אשר מציע קבורות אזרחיות, ובכך מהווה חלופה לחברות קדישא שמופקדות על הרוב המכריע של בתי הקברות ליהודים ועל עריכת טקסי קבורה דתיים-אורתודוקסיים. זהר גזית מתבסס על גוף נתונים מקיף; הוא מציג ניתוח אינטגרטיבי ראשון מסוגו של ארגונים שהמשותף להם הוא קידום רפורמות שנויות במחלוקת בתחום המוות ופעילות שעלולה לעורר רתיעה חברתית והתנגדות של גורמי ממסד. פעילי הארגונים השונים "עושים את המוות", במובן של אתגור הסדר הקיים, ובמובן של עיצוב פרשנויות ייחודיות ביחס לסוף החיים והפצתן, על מנת לספק לגיטימציה לפעילותם ולהשיג את מטרותיהם.

המושג "מוות חלופי", אשר מפותח במהלך הספר, מגשר על הדיכוטומיה, השכיחה בספרות המחקר, בין מודלים הגמוניים למודלים בלתי מקובלים ביחס למוות. פעילי הארגונים, אשר מומשגים כ"יזמי מוות חלופי", משלבים בין דחייה של המודלים הרווחים לאימוץ של מאפיינים ממודלים אלה והסתמכות סלקטיבית עליהם. אסטרטגיה זו מציגה דימוי מאיים פחות של הארגונים ומערערת על הגבולות הקשיחים בין המקובל והחתרני.