לימודי מוסמך

 

הלימודים לתואר שני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מיועדים עבור אלו מכם.ן השואפים.ות להעמיק ולרכוש כלים תיאורטיים, מתודולוגים וישומיים על מנת להסביר את העולם החברתי והתרבותי המשתנה, לפעול בו ולהשפיע עליו. במהלך הלימודים לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה תחשפו לקשת רחבה של תיאורטיקנים שניסחו שאלות, בעיות, פרדוכסים והסברים שונים לנושאים מגוונים העומדים במרכז השיח החברתי כיום בתחומי הפוליטיקה, המדינה, הכלכלה, מגדר, רפואה ופריון, מוסיקה, דת וטקס, יצירתיות וטכנולוגיה כו'. הלימודים יימשכו כשנתיים, ויתקיימו בשני מסלולים: מסלול עיוני (ללא תיזה) ומסלול מחקרי – הכולל לימודים עם עבודת מחקר (תזה) - לימודים במסלול המחקרי מאפשרים המשך לימודים לתואר דוקטור. הלימודים יתקימו ביום שני ושלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).

 

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר מוסמך

קישור אל השנתון

קישור אל מבנה הלימודים