ברכות לד"ר לירון שני על פרסום ספרו "שיטת הערבה: אנתרופולוגיה של טבע, תרבות וחקלאות".

4 אוקטובר, 2021
השיטה

הספר, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מבוסס על מחקר אתנוגרפי על הקשר המורכב שבין האדם לטבע בערבה התיכונה. הספר פורש את השפעותיהן של ההתיישבות החקלאית האינטנסיבית בערבה על החי והצומח; את מערכות היחסים שבין השחקנים השונים בשדה החברתי בחבל ארץ זה, ובוחן את גישותיהם השונות כלפי הכוחות שמעצבים אותו: כלכלה גלובלית, תפיסות של לאומיות והיחסים מול המדינה ומוסדותיה. 

ֿhttps://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=2793034&fbclid=IwAR31El5v-...