חדשות

השיטה

ברכות לד"ר לירון שני על פרסום ספרו "שיטת הערבה: אנתרופולוגיה של טבע, תרבות וחקלאות".

4 אוקטובר, 2021

הספר, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מבוסס על מחקר אתנוגרפי על הקשר המורכב שבין האדם לטבע בערבה התיכונה. הספר פורש את השפעותיהן של ההתיישבות החקלאית האינטנסיבית בערבה על החי והצומח; את מערכות היחסים שבין השחקנים השונים בשדה החברתי בחבל ארץ זה, ובוחן את גישותיהם השונות כלפי הכוחות שמעצבים אותו: כלכלה גלובלית, תפיסות של לאומיות והיחסים מול המדינה ומוסדותיה. 

ֿhttps://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=2793034&fbclid=IwAR31El5v-...

המחלקה מרכינה ראש לזכר פרופסור חיים אדלר

20 אפריל, 2021

המחלקה מרכינה ראש לזכר פרופסור חיים אדלר שהיה חוקר במחלקה לאורך חלק ניכר מהקריירה שלו באוניברסיטה העברית והניח יסודות גם לפיתוח יסודות של חקר המנהיגות בארגונים ומחוצה להם. פרופ' ישראל כץ כותב לזכרו:

ברכות רבות לגילי המר על קבלת הקביעות ודרגת מרצה בכירה!

12 אפריל, 2021

 

ד"ר גילי המר עשתה את פוסט-הדוקטורט שלה במכון ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת מישיגן ופוסט-דוקטורט נוסף בתוכנית ללימודי מוגבלות באוניברסיטת ברקלי.

קול קורא לתוכנית הדוקטורנטים לשנת תשפ"ב!

24 פברואר, 2021

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים מציעה תוכנית לימודים רב-שנתית לתואר שלישי ופותחת תוכנית מלגות מחלקתית לתלמידי דוקטורט מצטיינים.

תוכנית לימודי הדוקטורט שמה דגש על הכשרה מקיפה בתיאוריות ובשיטות מחקר וניתוח ועל פיתוח כישורים מקצועיים בתחומי המחקר, הכתיבה והפרסום, וההוראה באקדמיה.

תלמידות ותלמידים מצטיינים מבין המתקבלים יקבלו מימון ארבע-שנתי ללימודיהם בהיקף של עד 15 אלף דולר בשנה.

נהלי תוכנית לימודי הדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה