קול קורא למענקי תמיכה במחקר עבור סגל אקדמי – מרכז שיין.