קול קורא למענקי תמיכה במחקר עבור סגל אקדמי – מרכז שיין.

יולי 29, 2020

מצ"ב קול קורא למענקי תמיכה במחקר עבור סגל אקדמי – מרכז שיין.

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למורן קינן, מזכירות מרכז שיין

בטלפון: 02-5883032,

או בדוא"ל: moranel@savion.huji.ac.il

את הטפסים והחומר הנלווה יש להגישלדוא"ל:  shaine@mail.huji.ac.il

עד יום ב', 31.8.20, י"א באלול תש"פ.

 

 

טופס בקשה למענק מחקר ממרכז שיין