ברכות חמות לד"ר גילי המר - על פרסום ספרה "Blindness Through the Looking Glass" בהוצאת אוניברסיטת מישיגן!

VVV
ברכות חמות לאנתרופולוגית גילי המר - על פרסום ספרה "Blindness Through the Looking Glass" בהוצאת אוניברסיטת מישיגן! תרומה נהדרת למדף האנתרופולוגי בישראל ובכלל. הספר מבוסס על עבודה אתנוגרפית ארוכה של המר בקרב נשים עיוורות, באמצעותה היא מאתגרת את הקדימות החזותית הניתנת בדרך כלל לאופנים בהם אנו מבינים פרפורמנס חברתי, תרבות חזותית ומגדר. המר שואלת בספר כיצד מובנים חברתית ראייה ועיוורון? באיזה אופן שחקנים חברתיים "מבצעים" (perform) ראייה ועיוורון בחיי היום יום שלהם? ומה תפקידן של חוויות חושיות (כולל ראייה) בעיצוב יחסים חברתיים בין קבוצות שונות? לטענתה, עיוורון עשוי לשמש כ"תודעה ביקורתית" המאתגרת מוסכמות הנוגעות למגדר, יכולת, וגבולות תרבותיים בין אני ל"אחר".