ברכות לעומר הקר, דוקטורנט במחלקתנו, על זכיתו במלגת עזריאלי היוקרתית!

9 יוני, 2020

מחקרו של הקר בוחן את ההשפעות של עבודה גלובלית על מערכות זמן דתיות של עובדים בהייטק (יהודים, נוצרים, מוסלמים). הקר מתמקד במתח הנוצר בעידן הקפיטליסטי והפוסט מודרני בין זמן עבודה לזמן הדתי, מתח ההולך וגובר ככל שהעבודה מחלחלת ללוח הזמנים של הפרטים מחד גיסא ונוכחותה המשמעותית של הדת בספרה הציבורית ובחיי היומיום מאידך גיסא. הקר בוחן זאת בעזרת מחקר אתנוגרפי בקרב עובדי הייטק דתיים והאופן בו הם מנהלים את המתח בין מערכת הזמנים הדתית, תנועת גרמי השמיים, מערכת הזמנים של המדינה, מערכות כלכליות ומערכות הזמנים של תעשיית ההייטק (שפעמים רבות מותאמת לימי העבודה בארצות הברית).

עומר מונחה על ידי פרופסור נורית שטדלר (האוניברסיטה העברית) ופרופסור סיימון קולמן (אוניברסיטת טורונטו).

עבודת המוסמך של עומר נכתבה גם היא במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית ועסקה בכנסיה האתיופית ואריתריאים נוצרים בישראל.