תאריך אחרון להגשת הצעות למושבי הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית- 3.11.21

3 נובמבר, 2021

הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים ב-8-9/2/2022 באוניברסיטה העברית, ומועד ההגשה מתקרב! ניתן להגיש הצעות למושבים רק עד יום רביעי ה-3/11. 

לקישור לקולות הקוראים של הכנס השנתי