דוקטורנטים.ות

ohad

אוהד כהן

נושאי מחקר: סוציולוגיה פוליטית, מזרחיות, פוליטיקה מזרחית, המחנה הלאומי בישראל

גלעד

גלעד כהן קובץ׳

תחומי מחקר: סוציולוגיה של הדת ושל חילוניות;  סוציולוגיה של מסורת; סוציולוגיה של לאומיות; זהות ומשמעות במודרניות המאוחרת. 

טלי

טלי לוי

תחומי מחקר נבחרים: יחסי צבא חברה, סוציולוגיה יישומית, מחקרי הערכה ושינוי ארגוני.
צופיה

צופיה מאלב

תחומי מחקר מרכזיים: אנתרופולוגיה של הגוף, אנתרופולוגיה של הדת, אנתרופולוגיה של ריקוד, גבריות ומגדר. 

פרל

פרל ניקול

המחקר שלה מתחקה אחר התהליכים הפוליטיים והחברתיים של תנועות חוץ-מוסדיות והקשר בין תהליכים אלו.

עמיר

עמיר סגל

תחומי מחקר: הגירה, הגירה יהודית ועלייה לישראל, יהדות ארה"ב, שירה פוליטית, פילנתרופיה, חקר חברה אזרחית.

shai_headshot.jpg

שי סתרן

חוקר תהליכי אוטומטיזציה של פסיכותרפיה, ובתוך כך מתמקד בטיפולים נפשיים ממוחשבים. מונחה על ידי ד״ר איתן וילף ופרופ׳ יורם בילו. 
יותם

יותם קרמר

בהדרכתה של פרופ' אווה אילוז, מחקרו של יותם עוסק בנושא אובדנות והרס עצמי של מוסיקאים פופלאריים.
רותם

רותם ריטבלט

חוקרת ניהול והטמעת חדשנות בארגונים- שיטות, שחקנים ותהליכים, בהנחיית פרופ׳ אוליבר עמליה.