לימודי מוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

book

 

 

הלימודים לתואר שני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מיועדים עבור אלו מכם.ן השואפים להבין ולרכוש כלים תיאורטיים, מתודולוגים וישומיים על מנת להסביר את העולם החברתי והתרבותי המשתנה, לפעול בו ולהשפיע עליו.

במהלך הלימודים לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה תחשפו לקשת רחבה של תיאורטיקנים שניסחו שאלות, בעיות, פרדוכסים והסברים שונים לנושאים מגוונים העומדים במרכז השיח החברתי כיום בתחומי הפוליטיקה, המדינה, הכלכלה, מגדר, רפואה ופריון, דת וטקס, יצירתיות וטכנולוגיה כו'. בנוסף, תעברו קורסים בתחומים המתודולוגים השונים המאפיינים את המחקר הסוציולוגי הכמותני והאיכותני והמחקר האנתרופולוגי. 

הלימודים יימשכו כשנתיים, ויתקיימו בשני מסלולים:

מסלול מחקרי – עם עבודת מחקר (תזה) - לימודים המאפשרים המשך לימודים לתואר דוקטור. הלימודים יתקימו ביום שני ושלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).
מסלול לא מחקרי – ללא עבודת מחקר. הלימודים יתקיימו ביום שלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).

במסגרת התואר השני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה תוכלו להתמקצע ולהעמיק במגמות לימודי ארגון או דמוגרפיה. שתי המגמות כוללות שיעורי חובה בנוסף על לימודי החובה הכלליים, ומכוונות אתכם.ן לשיעורי בחירה המתאימים להתמחותם:

ארגון

דמו

 

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר מוסמך

קישור אל השנתון

קישור אל מבנה הלימודים