לימודי מוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

book

סטודנטים במסלול יחשפו לקשת רחבה של תיאורטיקנים שניסחו שאלות, בעיות, פרדוכסים והסברים שונים לנושאים מגוונים העומדים במרכז השיח החברתי כיום בתחומי הפוליטיקה, המדינה, הכלכלה, מגדר, רפואה ופריון, דת וטקס, יצירתיות וטכנולוגיה כו'. בנוסף, יעברו הסטודנטים קורסים בתחומים המתודולוגים השונים המאפיינים את המחקר הסוציולוגי הכמותני והאיכותני והמחקר האנתרופולוגי. המסלול מיועד לסטודנטים השואפים להבין ולרכוש כלים תיאורטיים ומתודולוגים על מנת להסביר את העולם החברתי והתרבותי המשתנה.

בנוסף לתואר המוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה קיימות גם מגמת הארגון ומגמת דמוגרפיה עם התמחות ייחודית בתחומים אלו. כמו כן, קיימים מספר מסלולי התמחות אחרים בשילוב עם המכון ללימודים עירוניים ואזוריים ולימודי הסביבה וכן תוכנית אישית המיועדת למצטיינים. 
הלימודים יימשכו כשנתיים, ויתקיימו בשני מסלולים:

מסלול מחקרי – עם עבודת מחקר (תזה) - לימודים המאפשרים המשך לימודים לתואר דוקטור. הלימודים יתקימו ביום שני ושלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).
מסלול לא מחקרי – ללא עבודת מחקר. הלימודים יתקיימו ביום שלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).

במסגרת הלימודים למוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה קיימות שתי מגמות:

  • לימודי ארגון
  • דמוגרפיה

שתי המגמות כוללות שיעורי חובה בנוסף על לימודי החובה הכלליים, ומכוונות את התלמידים לשיעורי בחירה המתאימים להתמחותם.

מלבד שתי המגמות הנ"ל קיימות אפשרויות התמחות נוספות:

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים.

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

תוכנית התמחות אישית, הן בתוך המחלקה והן בצירוף עם מחלקה אחרת. התוכנית האישית הנה בהיקף של 54-52 נ"ז, ומיועדת רק לתלמידים מצטיינים (ממוצע ציונים 90 לפחות), הלומדים במסלול המחקרי, ומותנית בהנחייתו של מורה בכיר במחלקה ובאישור יועץ לימודי המוסמך.

הלימודים מבוססים על לימודי חובה כלליים לכלל המגמות, לימודי חובה במגמות ולימודי בחירה. באופן כללי, לימודי החובה הכלליים וחלק מלימודי החובה במגמות נלמדים בשנת הלימודים הראשונה למוסמך. לימודי העומק בתחומי ההתמחות נלמדים בשנת הלימודים השנייה למוסמך.

אנתרו סוציו

ארגון

דמוגרפיה

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר מוסמך

קישור אל השנתון