לימודי מוסמך

book

לימודי התואר הראשון מהווים יסוד ללימודי התואר השני והכנה לו. בלימודי התואר השני מושם דגש על מחקר עצמאי. המחלקה מציעה לתלמידים ארבע מגמות התמחות לתואר מוסמך, שיפורטו להלן. בנוסף, קיימים מספר מסלולי התמחות אחרים בשילוב עם המכון ללימודים עירוניים ואזוריים ולימודי הסביבה וכן תוכנית אישית המיועדת למצטיינים. תכנית הלימודים למוסמך עברה שינוי החל משנת הלימודים תש"ע. תלמידים ותיקים, שיסיימו את לימודי המוסמך, לרבות כתיבת תזה,  החל מיולי 2010, יוכלו לסיים לפי דרישות התכנית החדשה.
הלימודים יימשכו כשנתיים, ויתקיימו בשני מסלולים:

מסלול מחקרי – עם עבודת מחקר (תזה) - לימודים המאפשרים המשך לימודים לתואר דוקטור. הלימודים יתקימו ביום שני ושלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).
מסלול לא מחקרי – ללא עבודת מחקר. הלימודים יתקיימו ביום שלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).

במסגרת הלימודים למוסמך קיימות ארבע מגמות:

  • סוציולוגיה
  • אנתרופולוגיה
  • לימודי ארגון
  • דמוגרפיה

כל תלמיד ישתייך לאחת ממגמות ההתמחות. ארבע המגמות כוללות שיעורי חובה בנוסף על לימודי החובה הכלליים, ומכוונות את התלמידים לשיעורי בחירה המתאימים להתמחותם.

מלבד ארבע המגמות הנ"ל קיימות אפשרויות התמחות נוספות:

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים.

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

תוכנית התמחות אישית, הן בתוך המחלקה והן בצירוף עם מחלקה אחרת. התוכנית האישית הנה בהיקף של 54-52 נ"ז, ומיועדת רק לתלמידים מצטיינים (ממוצע ציונים 90 לפחות), הלומדים במסלול המחקרי, ומותנית בהנחייתו של מורה בכיר במחלקה ובאישור יועץ לימודי המוסמך.

הלימודים מבוססים על לימודי חובה כלליים לכלל המגמות, לימודי חובה במגמות ולימודי בחירה. באופן כללי, לימודי החובה הכלליים וחלק מלימודי החובה במגמות נלמדים בשנת הלימודים הראשונה למוסמך. לימודי העומק בתחומי ההתמחות נלמדים בשנת הלימודים השנייה למוסמך.

לימודי סוציולוגיה

אנתרופולוגיה

ארגון

דמוגרפיה

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר מוסמך

קישור אל השנתון