פתיחת התערוכה "סנדלים, אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי" באוצרותה של פרופ' תמר אלאור.