תואר ראשון

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים מזמנים חוויה אינטלקטואלית רחבה. כבר בלימודי התואר הראשון תחשפו למגמות תיאורטיות מרכזיות המיושמות בהקשרים מגוונים מאד: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של ארגונים, זהות ואחרות, זיכרון, צבא, בריאות וחולי, ג'נדר, דת, טקסים, תיירות, שוק העבודה, זכויות אדם, כלכלה, דמוגרפיה, סטייה ועבריינות, חינוך, תרבות, מנהיגות, אתניות, גלובליזציה ועוד. חשיפה זו מאפשרת בחירה רחבה מתוך מגוון רחב של קורסים ובנייה של תכנית ממוקדת או מגוונת לפי רצונכם.ן. בתכנית הלימודים לבוגר אין הבחנה פורמאלית בין לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, אך בשנים ב' ו-ג' מוצעים שעורים בעלי דגש אנתרופולוגי או סוציולוגי לבחירת התלמידים. מסלולי הלימודים האפשריים: דו-חוגי (שילוב של לימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם חוג לימודים נוסף) וחד-חוגי (לימודי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בצירוף לימודים משלימים). בשנה א ילמדו כל תלמידי ותלמידות המחלקה בתכנית הדו-חוגית, ויהיו רשאים.יות לעבור לתכנית החד-חוגית בשנת לימודיהם השנייה לפי התנאים הנהוגים בפקולטה. שימו לב לארבעת ההדגשים שלנו:

קישור להליך ההרשמה לתואר בוגר ותנאי קבלה לתואר בוגר

קישור אל השנתון

טבלה המפרטת את תכנית הלימודים על פי נ"ז