הגשת מועמדות

במדעים העיוניים ישנם שני מועדים בשנה בהם ניתן להגיש מועמדות - לקראת סמסטר א' ולקראת סמסטר ב', כמפורט להלן.

מועדים להגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בתחילת שנת לימודים:

במדעים העיוניים

מועמדים ממוסדות אקדמיים בארץ - עד 1.7

מועמדים ממוסדות אקדמיים מחו"ל - עד 1.7