כללים לגבי מבנה הדוקטורט

 

מתכונת עבודת הדוקטור - המדעים העיוניים

 

14-3-2022

אופציות לכתיבת עבודת דוקטורט

ועדת דוקטורט  של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה התכנסה לנסח מחדש את האופציות השונות להגשת דוקטורט. הדיון היה  לאור  הניסיון המחלקתי עם האופציה של דוקטורט מאמרים ונוכח המסמך שפרסמה הרשות לתלמידי מחקר בנושא זה. הרשות מאפשרת לכל מחלקה לנסח את הדרישות המתאימות לה. להלן שתי האופציות לכתיבת עבודת דוקטורט שהועדה המחלקתית ניסחה:

  1. מונוגרפיה:
  • חיבור שלם ואינטגרטיבי בהמשך להגדרות המסורתיות של עבודת דוקטורט.
  • על העבודה חתומ.ה אך ורק הסטודנט.ית.

 

  1. דוקטורט מאמרים:
  • חבור המורכב מלפחות שלשה פרקים שכל אחד מהם כתוב בפורמט של מאמר מחקרי באיכות ובהיקף הראוי לפרסום.
  • בנוסף לפרקי המאמרים ייכתבו מבוא ודיון המלמדים על הזיקה התיאורטית והאמפירית בניהם.
  • פרקי המאמרים לא חייבים להישלח לפרסום קל וחומר גם לא להתקבל לפרסום.
  • על אחד מתוך פרקי המאמרים יכולים להיות חתומים גם מנחי הדוקטורט ובלבד שהסטודנט.ית  יהיה/תהיה מחבר.ת ראשונ.ה.

 

כללים אלו תקפים לכל התלמידים (בלי קשר מתי החלו את לימודיהם).