מלגת הצטיינות של המחלקה

מלגת לימודים לתלמידים מצטיינים:

1. על פי שיקולי ועדת הקבלה, למצטיינים מבין המתקבלים לתוכנית לימודי הדוקטורט תוצע מלגה ארבע-שנתית.

2. ככלל, המימון משלב מלגת לימודים, משרת הוראה ומימון משלים של המנחה. מדי שנה, למשך ארבע שנים לכל היותר, תינתן מלגה בסך של כ- 5100$, ובנוסף, על פי החלטת המנחה, מלגת מנחה שנתית בסך של כ--2400$. החל משנת הלימודים השנייה ועד השנה הרביעית, תינתן במידת האפשר משרת תרגול     כ- 25% משרה שנתית    , בסך כ- 7500$ נוספים. לכן, סף המימון בשנת הלימודים הראשונה הוא עד 7500$ וסף המימון בשלוש השנים הבאות הוא עד 15000$ לשנה.

* היקף המימון מחושב בשקלים חדשים ועל כן היקפו עשוי להשתנות בהתאם לשינויים בשער הדולר וכן בהתאם פרמטרים שונים הנקבעים בתקנון המלגות האוניברסיטאי. 

3. המשך הענקת המלגה יישקל מדי שנה על ידי ועדת הדוקטורט על בסיס מצוינות בלימודים, התקדמות במחקר הדוקטורט ובכתיבתו, והשתתפות בפעילות המחלקה והקהילה האקדמית.

4. מלגאי התוכנית מחויבים להגשת הצעת מחקר ואישורה (סיום שלב א׳) בתוך 12 חודשים מתחילת הלימודים, לנוכחות בסמינר המחלקתי, ולהשתתפות בפעילות המחלקתית ובפעילות פורום הדוקטורנטים.

נהלי תוכנית מלגת המצוינות לדוקטורטים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

קבלה:

1. רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר שני (במוסד מוכר) בציון כולל של 85 ומעלה שהשלימו עבודת גמר (תזה) בציון של 90 ומעלה. תלמידים אשר לא סיימו לימודי מוסמך בסוציולוגיה או באנתרופולוגיה יחויבו בקורסי השלמה, בהתאם לקביעת ועדת הקבלה ובהתייעצות עם המנחה.

2. הגשת המועמדות תעשה באתר המקוון :  https://grs2.ekmd.huji.ac.il/home/socialSciences/SOC43-2021/Pages/Default.aspx

3. הזוכים והזוכות במלגת המצויינות מחוייבים.ת להשתתף בכל הפעיליות של המחלקה ובמיוחד בסמינר המחלקתי שמתקיים בימי שני בין השעות 12:30 – 14:00.