לימודי ראשון

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים מזמנים חוויה אינטלקטואלית רחבה ועמוקה גם יחד.

כבר בלימודי התואר הראשון נפגשים התלמידים עם מגמות תיאורטיות מרכזיות המיושמות בהקשרים מגוונים מאד: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של ארגונים, זהות ואחרות, זיכרון, צבא, בריאות וחולי, ג'נדר, דת, טקסים, תיירות, שוק העבודה, זכויות אדם, כלכלה, דמוגרפיה, סטייה ועבריינות, חינוך, תרבות, מנהיגות, אתניות, גלובליזציה ועוד. חשיפה רחבה זו מאפשרת לתלמידים לבחור מתוך מגוון רחב של קורסים ולבנות לעצמם תכנית ממוקדת או מגוונת לפי רצונם.

בתכנית הלימודים לבוגר אין הבחנה פורמאלית בין לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, אך בשנים ב' ו-ג' מוצעים שעורים בעלי דגש אנתרופולוגי או סוציולוגי לבחירת התלמידים. מסלולי הלימודים האפשריים: דו-חוגי (שילוב של לימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם חוג לימודים נוסף) וחד-חוגי (לימודי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בצירוף לימודים משלימים). בשנה א ילמדו כל תלמידי המחלקה בתכנית הדו-חוגית, ויהיו רשאים לעבור לתכנית החד-חוגית בשנת לימודיהם השנייה לפי התנאים הנהוגים בפקולטה.

במהלך התואר הראשון תוכלו ללמוד ממגוון של מגמות ותכניות שונות:

לימודים עם דגש בסוציולוגיה לימודים עם דגש באנתרופולוגיה
לימודים עם דגש בדמוגרפיה תכנית המצויינות

קישור להליך ההרשמה לתואר בוגר ותנאי קבלה לתואר בוגר

קישור אל השנתון

טבלה המפרטת את תכנית הלימודים על פי נ"ז