Recent FAQs

אני מעוניין לוודא את מספר הנ"ז הנוספים שאני צריך לקחת, איך אני יכול לעשות זאת?

עליך להגיע אל מזכירות המחלקה, ואנו נספור ביחד את מסר נקודות הזכות שלמדת ונקבע כמה נקודות נוספות עליך להשלים.