Recent FAQs

אני רשומה במערכת הרישום לקורס מסוים אך אני לא יכולה להיכנס לאתר הקורס בmoodle. מה אפשר לעשות?

כולות להיות לכך מספר סיבות: אקורסים שנרשמתם אליהם יופיעו ב-moodle תוך שני ימי עבודה ממועד ההרשמהב. אם לכל התלמידות בקורס אין אפשרות להיכנס לאתר הקורס, כנראה שהמרצה לא פתחה עדיין את הקורס לצפייה. בכל אופן ניתן ליצור קשר עם מתאם התקשוב של הפקולטה