Recent FAQs

קיבלתי ציון שאינני מרוצה ממנו בקורס ואני מעוניין לחזור על הקורס בשנה הבאה. איך אני יכול לעשות זאת?

חזרה על קורס בשנית אפשרית אך ורק בשנה עוקבת, באישור המרצה.